PRAKTISK INFO

-Sejs Søstival er på Borresø - Sigt efter den gode stemning

-Badning på eget ansvar

-Hav redningsveste i båden til alle ombord værende personer

-Mad og drikke på eget ansvar

-Kast ikke affald i søen

-Gør plads til Hjejleflådens rutebåde

-De største både smider anker bagerst ift. søbredden

-Overhold evt. forsamlingsantal restriktioner gældende den 18/6/2022

-Politiet patruljerer på Borresø og på land (også) denne dag

-LIVE MUSIK & GOD STEMNING!