PRAKTISK INFO

-Sejs Søstival er på Borresø - Sigt efter den gode stemning
-Hold corona venlig afstand
-Bind ikke bådene sammen
-Badning på eget ansvar
-Hav redningsveste i båden til alle ombord værende personer
-Mad og drikke på eget ansvar
-Kast ikke affald i søen
-Gør plads til Hjejleflådens rutebåde
-De største både smider anker bagerst ift. søbredden
-Overhold forsamlingsantal restriktioner gældende den 19/6/2021
-Politiet patruljerer på Borresø og på land (også) denne dag

-LIVE MUSIK & GOD STEMNING!